"Τα βιβλία είναι οι μέλισσες που μεταφέρουν τη γύρη
της γονιμοποίησης, από το ένα μυαλό στο άλλο"

James Russell Lowell, 1819-1891
Αμερικανός διπλωμάτης & πολιτικός

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες
Διεύθυνση
Τηλ.: +357 24 532 766
Φαξ: +357 24 531 702
Ηλεκτ. Διεύθυνση : 

anonymopublishings@outlook.com
Γραβιάς 1,
Χαραλαμπία κωρτ,  Διαμ. 101
7102, Αραδίππου
Κύπρος
Name
Message
Email
Submit